Procedury wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2)

Procedury wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2)

Szanowni Goście ,

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa wdrożyliśmy szereg działań, zgodnie z wytycznymi ministerstwa, które mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w naszym hotelu. Prosimy o zapoznanie się  i stosowanie do poniższych procedur:

 • Wszyscy pracownicy obsługi hotelu wyposażeni są w maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki.
 • Zalecamy korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk, który umieszczony jest m.in w holu recepcyjnym, przy restauracji, w spa, oraz w innych kluczowych miejscach.
 • Systematycznie dezynfekujemy drzwi, klamki, poręcze, ladę recepcyjną, telefony, terminale, windę itp.
 • Konieczne jest ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji oraz w holu recepcyjnym. Przy ladzie recepcyjnej może przebywać maksymalnie 2 Gości, natomiast Goście w kolejce proszeni są o zachowanie 2 metrów odległości między sobą.
 • Sugerujemy, aby wszelkie płatności odbywały się bezgotówkowo /zbliżeniowo
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w pokojach osób niezameldowanych w hotelu.
 • Ograniczone zostało rutynowe sprzątanie pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie Gościa i pod nieobecność Gości w pokoju.
 • Po każdym Gościu w trakcie rutynowego sprzątania pokoju następuje dezynfekcja pomieszczeń w tym wszystkich powierzchni dotykowych (np. oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty), łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
Covid19
hol 1
 • Pokój zostanie ponownie wynajęty po zakończeniu dezynfekcji oraz po upływie okresu zgodnego z zaleceniami producenta zastosowanych technologii
 • Dezynfekcja po każdym użyciu sprzętów hotelowych udostępnianych gościom, takich jak np. rower, paletki do pingponga i badmintona, piłki i piłkarzyki itp.
 • W restauracji zostały wprowadzone zalecenia rekomendowane przez GIS i Ministerstwo w tym m.in. bezpieczne odległości między stolikami / krzesłami w restauracji.
 • Restauracja jest regularnie wietrzona i dezynfekowana.
 • Stoliki w restauracji są dezynfekowane po każdym Gościu, gotowy stolik jest opatrzony informacją o zdezynfekowaniu powierzchni
 • Gabinet kosmetyczny mieszczący się w Spa jest regularnie wietrzony, sprzątany i dezynfekowany.
 • W związku z zagrożeniem wirusem COVID–19, HOTEL ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu (np. bufet szwedzki)
 • Stosowanie zaleceń wg GIS i WHO, które będą zaleceniami odgórnymi.

PRACOWNICY

 • Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników Hotelu
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu hotelu, w pomieszczeniach socjalnych itp.
 • Regularne i dokładnie mycie rąk wodą z mydłem i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.)
 • Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 • Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/ lub zachowanie bezpiecznej odległości.
gen_logo

Polecamy o zapoznanie się z bieżącymi informacjami dotyczącymi postępowania  w związku z epidemią koronawirusa na stronie www.gov.pl .Jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy (np. wysoka gorączka, kaszel czy duszności), to skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590, lub skorzystaj z wyszukiwarki szpitala zakaźnego lub placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/